Programma – 22 maart 2023 - SX gebouw

Na de opening trappen we af met twee plenaire sessies waarin interessante sprekers je meenemen in hun belevingswereld rondom dit thema, gevolgd door een paneldiscussie waarbij meerdere stellingen worden besproken door de sprekers, overige panelleden en uiteraard is er ook ruimte voor inbreng vanuit het publiek. Blijf vooral nog even hangen voor de netwerkborrel, die ter afsluiting van het congres zal plaatsvinden.